DPO Service in ontwikkeling

Celine Sanders begeleidt hoog begaafde kinderen die het moeilijk hebben om hun weg te vinden op school en in de maatschappij. Celine is heel goed in haar werk en ouders weten haar ZZP bedrijf goed te vinden. Aandacht voor privacy en beveiliging van informatie vindt Celine belangrijk, maar haar aandacht gaat vooral uit naar de jeugd die zij begeleidt. Nu stelt een van de gemeenten die haar diensten vergoed, dat Celine wel moet kunnen aantonen dat zij alles goed geregeld heeft. Vertel mij maar wat ik moet doen, dan komt het prima in orde. Het mag echter niet te veel kosten.

Anita van Grinsven is manager kwaliteit en veiligheid voor de zorggroep Uiterwaard. De zorggroep heeft samen met een specialist de privacy zaken ingericht. Het werk van Functionaris Gegevensbescherming is echter te veel gevraagd. Verder wil de zorggroep in het kader van de 'Plan, Do, Check, Act cyclus' een audit laten uitvoeren. Tot slot willen directie graag jaarlijks van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte worden gesteld. Kan DPO Service hierbij helpen?

D
PO Service wil kleine en middelgrote dienstverleners helpen met privacy en beveiliging van informatie. Uitgangspunt is dat een bedrijf heel veel zelf kan, als maar duidelijk is wat er moet gebeuren. DPO Service wil in die vraag voorzien via training en een pragmatisch plan van aanpak voor verschillende branches, te starten met de zorg. Via een digitaal platform krijgen deelnemers kennis en voorbeelden aangereikt.
Maar sommige zaken wil je als MKB'er niet zelf doen. Of soms heb je advies nodig. Een lastige vraag van een client die zijn dossier wil inzien. Een audit om te kunnen verantwoorden dat privacy en informatiebeveiliging goed geregeld zijn. Een ernstig datalek, waar advies en steun van een specialist gebruikt kan worden. Deelnemers aan DPO Service hebben toegang tot specialisten wanneer het echt nodig is.

DPO Service zal eind 2018 on-line komen.
Geïnteresseerd? Contact: Info@Zorgzuid.nl